Logo firmyDDD servis - BÁRTL s.r.o.

Deratizace

Deratizace je soubor opatření, které směřují nebo omezují výskyt škodlivých hlodavců. Jedná se o opatření jak preventivní, tak především chemické metody hubení hlodavců. Tyto využívají rodenticidních nástrah dnes už třetí generace. V závislosti na biologii hlodavců doporučujeme provést v daných objektech minimálně dva zásahy ročně v obdobích jato, podzim. V tomto intervalu pak provádíme monitorování prostorové aktivity hlodavců.

Monitorujeme celá města, částečné lokality nebo jednotlivé objekty na prostorovou aktivitu hlodavců. Monitorování je velmi důležité pro zvolení nejvhodnějšího pracovního postupu deratizačních prací. Tímto postupem se výrazně sníží negativní dopad na životní prostředí a současně klesnou ekonomické náklady na deratizaci.

Průběžné kontroly, které zahrnují:

  • sběr a likvidace starých nástrah
  • doplnění nástrah ve staničkách
  • zjišťování úrovně výskytu hlodavců
  • popř. sběr uhynulých jedinců

Po předchozím průzkumu a v úměrné hustotě dle výskytu hlodavců v objektu se nástrahy pokládají do nepromokavých či papírových jedových staniček, které se průběžně doplňují a zároveň chrání nástrahu před případným znehodnocením.

Dle standardní metodiky vlastní deratizace zahrnuje:

  • průzkum objektu
  • přípravu deratizace
  • vlastní kladení nástrah
  • kontrola účinnosti
  • evidence prací – protokol
  • doporučená preventivní opatření

Naše služby zasahují do většiny odvětví našeho hospodářství např.:

Potravinářství

pekárny, pivovary, jatka,čokoládovny a další

Zdravotnictví

nemocnice, Ústavy sociálních služeb, Domovy důchodců

Komunální sféra

bytový fond bytových družstev a realitních kanceláří, hotely, školy a další

Zemědělství

zemědělské podniky a družstva zabývající se dlouhodobým skladováním a zpracováním obilovin jejich produktů a živočišnou výrobou.