Logo firmyDDD servis - BÁRTL s.r.o.

Dezinsekce

Je obor, který se zabíhá metodami a prostředky k hubení hmyzu. V komunální oblasti pak jde zejména o tzv. synantropní druhy, žijící v blízkosti člověka. Ty řadíme v zoologickém systému do kmene členovců a jejich hubení má především význam hygienický, kdy přenášejí některé choroby a také hospodářský, kdy škodí na uskladněných surovinách, výrobcích apod.

Naše služby zasahují do většiny odvětví našeho hospodářství např.:

Potravinářství

 • pekárny,pivovary
 • jatka
 • čokoládovny

Zdravotnictví

 • nemocnice
 • Ústavy sociálních služeb
 • Domovy důchodců

Komunální sféra

 • bytový fond bytových družstev a realitních kanceláří
 • hotely, školy

Zemědělství

 • zemědělské podniky a družstva zabývající se dlouhodobým skladováním a zpracováním obilovin a jejich produktů a živočišnou výrobou.

Přehled nejdůležitějších škůdců:

 • Švábi
  • domácnosti,restaurace (Rus domácí, Šváb hnědopruhý)
  • pekárny, výrobny, kanály
  • sklepy (Šváb obecný, Šváb americký import)
 • Mravenci - škodící celý rok, hnízda uvnitř budov
 • Mravenci farao - škodící sezónně, hnízda mají vně budov
 • Cvrčci, rybenky, pisivky, mnohonožky - občasní škůdci ve vlhkých a tmavých prostorách
 • Vosy, sršni, dvoukřídlí – nebezpečí invaze do obydlí

Přehled členovců (škůdců) vyvíjejících se uvnitř potravin

 • Brouci
  • celá zrna (pilousi, zrnokazi, korovníci)
  • všežraví (potemníci, červotoči, vrtavci, lesáci, kožojedi)
 • Motýli (zavíječi)
  • uvnitř zrn (makadlovka obilní)
  • povrch zrn (mol obilní, zavíječ rýžový)
  • všežraví (jiné druhy)
 • Dvoukřídlí (mouchy)
  • sladkožraví (octomilky)
  • maso,sýr (sýrohlodky, bzučivky)
  • organické zbytky (mouchy)
 • Pisivky, roztoči
  • muzea, sbírky (pisivka muzejní)
  • domácnosti, prach (roztoč ničivý)

Chemické metody dezinsekce mají nejširší uplatnění za pomocí aplikace různých druhů insekticidů. Pro úspěšnou asanaci objektu je důležité zvolit vhodnou formu technologie a přípravku v závislosti na druhu škůdce a výši napadení létajícím či lezoucím hmyzem.