Logo firmyDDD servis - BÁRTL s.r.o.

Desikace

Desikace je činnost zaměřená na likvidaci plevelů nežádoucí vegetace náletových dřevin chemickou cestou (postřiky, nátěry), provádí se postřiky totálními nebo selektivními.

Totální postřiky působí na všechny druhy rostlin, selektivní pouze na určité druhy.

Desikační postřiky se provádějí v době největšího vegetačního období rostlin. Aby přípravek co nejlépe působil a zamezilo se tak vysemenění rostliny jejímu dalšímu šíření do okolí.

Totální aplikace: Prostory kde se likviduje veškerá vegetace (skládky, rumiště, železniční tratě, vozovky, chodníky)

Selektivní aplikace: místa kde je třeba některé druhy rostlin zachovat použitím selektivního přípravku nebo cílenou aplikací na určité rostliny (bolševník velkolepý) - zatravněné plochy, zahrady, městské parky.