Logo firmyDDD servis - BÁRTL s.r.o.

Profil firmy

Firma DDD servis vznikla v polovině roku 1991 jako sdružení fyzických osob a je pokračovatelem činnosti bývalého veterinárního asanačního ústavu ve Věži. V oblasti deratizace, dezinsekce a dezinfekce využíváme dlouholeté praxe v tomto oboru. Používání široké palety povolených přípravků a moderních technologií je u nás samozřejmostí. Jsme členy Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce a deratizace České republiky a zároveň evropského sdružení CEPA. V roce 2003 byla firma DDD servis certifikována dle ČSN EN ISO 9001 : 2001. A v roce 2010 je certifikována dle ČSN EN ISO 9001 : 2009, již pod novým názvem firmy DDD servis – BÁRTL s.r.o., která vznikla v roce 2009.

Jednotlivé práce v oborech DDD provádíme prakticky na celém území Čech a Moravy, tak abychom mohli zajistit kvalitní a pravidelný servis. Veškeré asanační práce se realizují dle platných technologických postupů a etiket přípravků. Používané přípravky jsou schválené pro použití v ČR a jsou uvedeny v Seznamu přípravků povolených hlavním hygienikem ČR pro ochranou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci.

Firma DDD servis patří díky svým praktickým zkušenostem také k firmám, které v ČR provádějí speciální práce tzv. fumigaci (plynování) např.: mlýny, obilní zásoby (sila, sklady), muzea, archivy apod.

Vzhledem k tomu, že naše firma působí dlouhodobě ve větších podnicích a společnostech našeho regionu, můžeme Vám nabídnout kompletní zpracování technologických postupů, integrované ochrany HACCP, ISO.