Logo firmyDDD servis - BÁRTL s.r.o.

Dezinfekce

Je soubor opatření vedoucí ke zneškodňování choroboplodných (patogenních) nebo jinak škodlivých mikroorganismů na živých či neživých materiálech, tak aby nemohly způsobit nákazu či jiné škody.

Preventivní (ochranná) dezinfekce je jedním z opatření, kterým se zabraňuje vzniku nákazy a zlepšují se hygienické podmínky prostředí. Preventivní dezinfekcí se předchází projevu tzv. stájové únavy a vniku depresivního růstového faktoru.

Ohnisková dezinfekce zabraňuje šíření nákaz cíleným zneškodňováním patogenních mikroorganismu v ohnisku nákazy. Ohnisková dezinfekce má za cíl přerušit další šíření nákazy. Dělí se na: ohniskovou dezinfekci průběžnou a ohniskovou dezinfekci závěrečnou.

Průběžná ohnisková dezinfekce se prování po dobu trvání nákazy v ohnisku, tj.po dobu vylučování původců nákazy do prostředí. Je zaměřena především na dezinfekci výmětů nemocných nebo podezřelých zvířat a rovněž i předmětů a ploch, s nimiž tato zvířata přišla nebo mohla přijít do styku.

Dezinfekce provádíme v různých objektech ve spolupráci a podle pokynů příslušného veterinárního orgánu.

Naše služby zasahují do většiny odvětví našeho hospodářství např.:

Potravinářství

 • pekárny
 • pivovary
 • jatka
 • čokoládovny
 • apod.

Zdravotnictví

 • nemocnice
 • Ústavy sociálních služeb
 • Domovy důchodců

Komunální sféra

 • bytový fond bytových družstev a realitních kanceláří
 • hotely
 • školy
 • apod.

Zemědělství

 • zemědělské podniky a družstva zabývající se dlouhodobým skladováním a zpracováním obilovin a jejich produktů, živočišnou výrobou a drůbežářských provozů

Objekty živočišné výroby (před nákazami a po nákazách)

 • vepříny
 • kravíny
 • drůbežárny

Potravinářských provozů

 • prostorovou aplikací dezinfekce ovzduší nebo postřikem

Komunální sféru (prostorovou aplikací nebo postřikem)

 • byty, společenské prostory